دامنه اختصاصی

اولین گام جهت حضور در عرصه پهناور وب، انتخاب نام و ثبت دامنه است.

پسوند مدت مبلغ نماد
.com یکساله 250/000 تومان .com
.ir یکساله 20/000 تومان .ir
.net یکساله 350/000 تومان .net

سوالات مشتریان

چرا باید آدرس اختصاصی داشته باشیم؟

ماندگاری در ذهن

با دامنه اختصاصی مرتبط و کوتاه نام خود را اذهان عمومی ماندگار کنید.

مورد توجه قرار بگیرید

با آدرس اختصاصی به راحتی خود را به دیگران معرفی کنید.

حرفه ای نگاه کنید

موقعیت خود را در آینده تصور کنید و مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار دهید.

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید

وب‌سایت و فروشگاه خود را راه‌اندازی کنید.